Dược sĩ Đỗ Dương

Dược sĩ Đỗ Dương

Học hàm, học vị: Dược sĩ

Chức vụ hiện tại: Dược sĩ chuyên môn

Chuyên khoa: Dược

  • Facebook
  • Linkedin

Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, chuyên ngành Dược Lâm Sàng.

  • Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội.
  • Chuyên ngành Dược Lâm Sàng.
  • Admin.

Bài viết của chuyên gia

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image