Ông Oriol Soriano Artigas - Giám đốc thị trường quốc tế tập đoàn Neovitalhealth Tây Ban Nha

Ông Oriol Soriano Artigas - Giám đốc thị trường quốc tế tập đoàn Neovitalhealth Tây Ban Nha

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ hiện tại: Giám đốc thị trường quốc tế

  • Facebook

Ông Oriol Soriano Artigas tốt nghiệp 4 trường đại học danh giá, thông thạo 4 thứ tiếng và hiện nay đã có học vị thạc sĩ, trở thành Giám đốc thị trường quốc tế tập đoàn Neovitalhealth Tây Ban Nha.

Hoạt động chuyên ngành:

– Từ 07/2009 - 08/2009: Thực tập sinh tại tập đoàn Reinhart.

– Từ 07/2010 - 08/2010: Thực tập sinh tại tập đoàn Alliance Ginneries Ltd.

– Từ 11/2013 - 11/2014: Chuyên viên quan hệ quốc tế tại Tập đoàn SestrategicSestrategic

– Từ 11/2014 - 04/2021: Giám đốc bộ phận Sale Account tại Masenz Danya Group SL

– Từ năm 05/2021 - nay: Giám đốc thị trường quốc tế tập đoàn Neovitahealth.

+ Đưa giá trị cốt lõi của những sản phẩm ra thị trường quốc tế. 

+ Hỗ trợ, giám sát tình hình xuất nhập khẩu và phân phối sản phẩm của các đối tác trên thế giới. 

+ Cập nhật liên tục các kiến thức Y – Dược hàng đầu, nắm bắt những cải tiến về công nghệ, chất lượng sản phẩm để cập nhật cho thị trường quốc tế, tạo ra nguồn kiến thức và giá trị mới, tin cậy.

+ Nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh nhạy, phân tích đối thủ cạnh tranh để đổi mới và phát triển sản phẩm của tập đoàn. 

Với những đóng góp to lớn, ông Oriol Soriano là thành viên cốt cán của tập đoàn Neovitalhealth, đồng thời là người tham vấn tin cậy của công ty TNHH Neovital Việt Nam.


Bài viết của chuyên gia

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image